Some Hebrew puns לשון נופל על לשון

September 29, 2012 at 2:01 pm (PUNS, שפה)

קלמר – בית הלורדים

גננת – המסביר לצרחן

דייג – נדרש לחכות

מיקסר – התנועה לסחרור העיסה

אפרסק – תפוח עם זמש

יועץ טלפוני בעניני דת – רב קווי

הטלפון מנותק – חסר עונים

שופר חשמלי במקורות – הללוהו בתקע שופר

קפה באידיש – נישט תה

מסוכסך עם כולם – הרב הראשי

הזמין ארנבת לארוחה – קרא אותה לגזרים

ארוחת לילה – סעודה דשינה

מלון יהודי – יידיש קייט

זלזול בחקלאות – כופר באיכר

שמן – ממלא מקום

דליקה באישון ליל – הצתה מאוחרת

חיים – מחלה נוראה שרק המוות מרפא אותה

כושי עם הברקות – פלפל שחור

משוגע שלא דובר אמת – קוקו שקר

חמור – זברה שירדה מהפסים

תפילה לזיווג הגון – תפילת 18

רשת – אסיפת חורים

כינים – השקץ שלפני השערה

ממטרה – השקיה לטווח ארוך

העכבר מחפש דירה – מבקש מחילה

מגזים בהקפאה – מפריז

ארכיאולוג – עודר ז”לים

שעון מעורר – קום קום חשמלי

מנהל חברא קדישא – ראש מחלקת הגוויה

ברכת הרעל – ברכה אחרונה

לאיזה צבע יש שלוש אותיות כ’?- כאילו כחול כזה

יראת שמים – פחד גבהים

שיעורי בית מועתקים – עבודה זרה

מתפללת עם סידור על העינים – צדיקה נסתרת

Permalink Leave a Comment

DID YOU KNOW?

August 27, 2010 at 1:12 pm (ЯЗЫК мой, LANGUAGE, שפה)

I sure did not.

Permalink 3 Comments

THE ETHICAL IMPLICATIONS OF THE TAZRIA/ METZORA WEEKLY TORAH PORTIONS.

May 26, 2010 at 3:25 pm (TRANSLATIONS, תרגומים)

Shalom Rosenberg, April 24 2009, Maariv

Rabbinic literature teaches us that the word metzor’a (leprous) is short for motzi shem r’a (slanderous). Consequently, the Tazria/Metzora weekly Torah portions became the subject of a debate on the ethics of language, serving to prevent the dangerous modern incarnation of the ancient disease: the plague of information. Jewish sources are full of important insights into this issue, with one of the most prolific thinkers on this subject being Rabbi Yisrael Meir Kagan, also known as Chafetz Chaim (The Seeker of Life), the author of the eponymous book dealing with the issue of slander. I tried to summarize his conclusions as ten commandments that would serve as an ethical code, a kind of vaccine against the plague of information leprosy. These are general principles, dealing with the details of which can be quite complicated.

Read the rest of this entry »

Permalink Leave a Comment

NO SOCIALISTS דרושים סוציאליסטים

May 19, 2010 at 4:40 pm (TRANSLATIONS, תרגומים)

The problem with socialism is socialism, because there are no socialists. Socialism is a system based upon an assumption about human nature that simply isn’t true. I can design a perfect canine community in which dogs never chase squirrels or groom their nether regions in an indelicate manner. But the moment I take that idea from the drawing board to the real world, I will discover that I cannot get dogs to behave against their nature — at least not without inflicting a terrible amount of punishment. Likewise, it’s easy to design a society that rewards each according to his need instead of his ability. The hard part is getting the crooked timber of humanity to yield to your vision.

Jonah Goldberg

הבעיה עם סוציאליזם היא הסוציאליזם: אין סוציאליסטים. סוציאליזם היא שיטה המבוססת על הנחה לגבי טבעו של האדם שפשוט אינה נכונה. אני יכול לבנות קהילה המיועדת לכלבים, בה הכלבים לעולם אינם רודפים אחרי סנאים ולעולם אינם מטפלים בחלקי גופם המוצנעים בצורה שאינה מוצנעת. אך ברגע שאנסה להוציא רעיון זה מן הכח אל הפועל בעולם הממשי, אגלה שלא אוכל להכריח את הכלבים להתנהג בנגוד לטבעם – לפחות לא בלי הפעלת אלימות אכזרית כלפיהם. כך גם קל למדי לתכנן חברה שמספקת לכולם את צרכיהם בלי קשר ליכולותיהם. החלק הקשה הוא לגרום לבול העץ העיקש של האנושות להתיישר לפי החזון שלך

ג’ונה גולדברג

Permalink Leave a Comment

A BIT OF LIMERICK FUN…חמשעשוע

April 26, 2010 at 4:52 pm (TRANSLATIONS, תרגומים)

There was a young lady from Niger,

Who went for a ride on a tiger.

They came back from the ride

With the lady inside,

And a smile on the face of the tiger.

עלמה צעירה מניגר

.יצאה לרכוב על נמר

הם חזרו מהבילוי

,עם העלמה כמילוי

.וחיוך על פני הנמר

Permalink 6 Comments

BEEN THERE, DIDN’T SEE THE MOVIE.אין חדש ברקטום של השמש

October 11, 2009 at 4:46 pm (COMMENTARY, דעות)

The SCARE is dead(ish), long live the next SCARE?

——————

מעוז האמת והיושרה הבריטי נכנע גם הוא לטפיחות המציאות על פניו, שלא לדבר על לחץ הנתונים המדעיים. השאלה שנשאלת עכשיו היא: מה תהיה ההיסטריה הבאה, וכמה זמן בדיוק יקח להיסטריה הנוכחית לשקוע בתהומות הזכרון האנושי, ממנו אין חזרה? כאן יש כמה רעיונות מעניינים

Permalink 8 Comments

AND WHILE I’M AT IT…ואם כבר

October 10, 2009 at 8:18 pm (COMMENTARY, דעות)

Upon reflection, I think all the mockery will cease when Barack Obama walks across the Atlantic Ocean to accept His prize.

SI again, quoting.

——————

אני חושב שהלעג ייפסק כאשר ברק אובמה יצעד על פני האוקיינוס האטלנטי כדי לקבל את הפרס

Permalink Leave a Comment

Next page »