Some Hebrew puns לשון נופל על לשון

September 29, 2012 at 2:01 pm (PUNS, שפה)

קלמר – בית הלורדים

גננת – המסביר לצרחן

דייג – נדרש לחכות

מיקסר – התנועה לסחרור העיסה

אפרסק – תפוח עם זמש

יועץ טלפוני בעניני דת – רב קווי

הטלפון מנותק – חסר עונים

שופר חשמלי במקורות – הללוהו בתקע שופר

קפה באידיש – נישט תה

מסוכסך עם כולם – הרב הראשי

הזמין ארנבת לארוחה – קרא אותה לגזרים

ארוחת לילה – סעודה דשינה

מלון יהודי – יידיש קייט

זלזול בחקלאות – כופר באיכר

שמן – ממלא מקום

דליקה באישון ליל – הצתה מאוחרת

חיים – מחלה נוראה שרק המוות מרפא אותה

כושי עם הברקות – פלפל שחור

משוגע שלא דובר אמת – קוקו שקר

חמור – זברה שירדה מהפסים

תפילה לזיווג הגון – תפילת 18

רשת – אסיפת חורים

כינים – השקץ שלפני השערה

ממטרה – השקיה לטווח ארוך

העכבר מחפש דירה – מבקש מחילה

מגזים בהקפאה – מפריז

ארכיאולוג – עודר ז”לים

שעון מעורר – קום קום חשמלי

מנהל חברא קדישא – ראש מחלקת הגוויה

ברכת הרעל – ברכה אחרונה

לאיזה צבע יש שלוש אותיות כ’?- כאילו כחול כזה

יראת שמים – פחד גבהים

שיעורי בית מועתקים – עבודה זרה

מתפללת עם סידור על העינים – צדיקה נסתרת

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: