?מי מכיר, מי יודע

September 6, 2009 at 8:13 am (שפה)

.(את המילה ‘לשפות’ (בלי להסתכל במילון

9 Comments

 1. sch4pm said,

  לפצות בלי לקחת מלוא האחריות.

 2. Alisa said,

  מעניין. הייתי מדייקת ואומרת ‘בלי ההכרח לקחת את מלוא האחריות’. מצאתי את המילה כתרגום למושג הזה. ההסבר שלהם שם דגש על כך ששיפוי מבוסס על הסכם פיצוי רצוני בין הצדדים, כאשר ‘שיפוי’ יכול להתחייב למשל מתוקף החוק, בלי צורך בהסכם קודם. כמובן שבמקרה הראשון משתמע שמעצם מתן פיצוי לא בהכרח משתמעת לקיחת מלוא האחריות לנזק.

  תודה:-)

 3. odedee said,

  וכמובן, שיש גם לשפות קומקום. למה את זה אף אחד לא מכיר כבר?

 4. Alisa said,

  ?מה זה אומר

 5. odedee said,

  למלא אותו מים ולשים על האש…

 6. Alisa said,

 7. איל said,

  בעגה המשפטית, שיפוי הוא בעצם החזר הוצאות. אין בדיקה של נזק, וכפי שאמרו – של האחריות של מי שצריך לשפות, אלא צריך להשיב את ההוצאות שהמשופה הוציא.

  אבל אם עסקינן במילים משפטיות מגעילות, מה דעתך על “שיבוב”? (בין הפותרים תוגרל פוליסת ביטוח)

 8. Alisa said,

  שקול ל’היפרעות’: סכום כסף שמבטח מקבל מצד שלישי במסגרת זכות התחלוף שלו, כולל תשלום ממבטח משנה. בדרך-כלל ההיפרעות היא מחברת אוניות, נמל חברת תובלה יבשתית, או כל גורם אחר לנזק שנגרם לסחורה.

  כמו כן, תביעת שיבוב: תביעה שמגיש מבטח נגד צד שלישי לאחר ששילם נזק. זכויותיו של המבוטח להיפרע מצד שלישי עוברות למבטח והוא זכאי להשתמש בכל זכויותיו של המבוטח ולנקוט בכל פעולה שתראה לו בכל הנוגע לתביעה זו.

  איפה הפוליסה שלי?

 9. איל said,

  תשלח בדואר 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: