גשם באפריקה

September 16, 2009 at 12:13 am (חיים)

.בקרוב אצלנו. שנה טובה וגשומה לכולנו

Permalink Leave a Comment

לאטמה

September 13, 2009 at 11:19 pm (דעות)

?למה שתתעצבנו לבד

Permalink Leave a Comment

QUOTE. ציטוט ЦИТАТА.

September 13, 2009 at 11:34 am (COMMENTARY, ПЕРЕВОДЫ, СоМНЕНИЯ, דעות, תרגומים)

“The more corrupt the state, the more it legislates”.

Tacitus.

——————

.ככל שהממשל יותר מושחת, כך הוא מחוקק יותר

.טקיטוס

—————-

Чем безнравственнее правительство, тем больше законов оно издает.

Тацит.

Permalink 4 Comments

?מי מכיר, מי יודע

September 6, 2009 at 8:13 am (שפה)

.(את המילה ‘לשפות’ (בלי להסתכל במילון

Permalink 9 Comments